Med Kierkegaard på SoMe

7.-9. klasse Overbygningen

Ved dine elever, hvor stor indflydelse de har på deres egen og hinandens digitale fortællinger?

"Med Kierkegaard på SoMe" er et kristendomsfagligt projekt, hvor Søren Kierkegaard holder et spejl op foran de unge, og derved kan være en etisk guideline for deres dannelse og færden på de sociale medier. 

Projektet sætter fokus på etik, moral, ansvarlighed og almen dannelse. Kierkegaard er derfor aktuel, fordi han bidrager med noget helt unikt til vores kulturelle dannelse, og hans filosofi er grundstenen i eksistentialismen. 

Med afsæt i Kierkegaards eksistensfilosofi bliver eleverne opmærksomme på, at de har pligt til at tage ansvar for det, de siger og gør, ikke mindst for det de sender ud på de sociale medier. 

I PROJEKTET ARBEJDER ELEVERNE MED:

- Sørens Kierkegaards liv og eksistentialismens grundprincipper.
- Tegneseriens "På kant med Kierkegaard"
- SMS-noveller
- Den frihed og det ansvar, der ligger i det frie valg.

 

Se vores tilbud om gæsteoplæg i forbindelse med projektet her 

Fag

Kristendomskundskab

Projektperiode

Hele året 

Antal lektioner

Tilmelding

Senest 1 måned før brug