Pinse og kirke

1.-6. klasse

I dette forløb lærer eleverne om, hvorfor vi holder pinse, og hvordan en kirke ser ud. Aktiviteterne er tilrettelagt, så både indskolings- og mellemtrinselever kan være med. Eleverne stifter bekendtskab med centrale kristne begreber som den treenige Gud og Helligånden.

Materialet kombinerer kristendomsfaget og billedkunstfaget, idet der lægges op til at afslutte den mere teoretiske del om pinse og kirke med et billedkunstprojekt, hvor der fremstilles kirkeskulpturer og afholdes en fernisering.

Fag

Kristendom
Billedkunst

Projektperiode

Hele året

Antal lektioner

6-10

Tilmelding

Senest en måned før brug

 

Se også...