Fold en Bibel

1.-.3 klasse ➽Indskolingen

Bibelen er en af verdens mest læste bøger igennem tiden, men hvad handler den egentlig om? Hvem har skrevet den - og hvor gammel er den? 

I dette undervisningsmateriale vil eleverne få grundlæggende viden om Bibelen, dens oprindelse, opbygning og forskellige genrer. 

Bibelen vil igennem projektet blive opdelt i OTTE temaer:
Loven
Kongerne
Visdommens skrifter
Profeterne 
Evangelierne
Apostlenes gerninger
Brevene
Åbenbaringen 

Projektets otte lektioner spejler hinanden, så eleverne vil finde genkendelse og rutine i tilgangen til opgaverne. 

Formidlingen af Bibelen sker gennem fortællinger, samtaler, leg og kreativt produkt - en foldebog. Når projektet er afsluttet, vil hver elev have sin egen foldebibel, hvor billeder og ord giver eleven et overblik over Bibelens indhold. 

Der afsluttes med et besøg i den lokale kirke, hvor præsten fortæller bibelhistorier, og eleverne udstiller deres foldebibler.  

Fag

Kristendomskundskab

Projektperiode

Hele året 

Antal lektioner

8 - 10 som kan fordeles hen over skoleåret + kirkebesøg  

Tilmelding

Senest en måned før brug