Om skoletjenesten

Ikke forkyndelse - men undervisning er målet!

Folkekirkens skoletjeneste på Nord-  og Vestfyn er en folkekirkelig institution, som er dannet for at styrke samarbejdet lokalt mellem skoler og kirker på Nord- og Vestfyn.

Målet med skole-kirke-samarbejdet er at bidrage til, at eleverne i grundskolen op gennem skoleforløbet får mulighed for at deltage i en bred vifte af undervisningsforløb om kirke og kristendom i relation til deres egen livssituation, således at deres viden om kirken og dens rolle i samfundet styrkes. Der er tale om et tilbud om samarbejde på skolens præmisser, det vil sige på grundlag af den til enhver tid gældende folkeskolelov og de tilhørende fagbeskrivelser (Fælles mål). 

 

 

Undervisningsforløb der involverer og engagerer 

Vores kerneydelse er at udarbejde gratis undervisningsforløb, projekter og kurser til grundskolens elever og lærere. Disse tager almindeligvis udgangspunkt i kristendomskundskab, men vil typisk inddrage elementer af andre fag på grund af kristendomsfagets lave timetal, og fordi indholdet i projekterne lægger op til det. I en del forløb indgår også et besøg i den lokale kirke.

I udarbejdelsen af vores forløb lægger vi vægt på, at undervisningen bliver vedkommende, interessant og stimulerer elevernes engagement og forståelse for kristendommens indhold og historier. Det gør vi ved at anskue klassiske emner på nye måder og ved at inddrage indhold og arbejdsformer, der involverer sanserne, det at udtrykke sig og få indtryk, sætte følelser på spil, opleve og selv skabe oplevelser. 

 

En samlet pakke 

Hvert projekt/undervisningsforløb kommer som en samlet pakke med elevmateriale og lærervejledning med baggrundsstof, målbeskrivelser og vejledning - med mulighed for tilpasning til den enkelte klasses behov. Til nogler projekter følger også et lærerkursus. Alle vores udbudte projekter, materialer og kurser kan findes i vores årlige folder og under fanen Projekter og tilmelding her på siden.

Evalueringsrapport om Folkekirkens skoletjeneste 

To lektorer, Irene Larsen og Peter Green Sørensen, fra Professionshøjskolen Metropol har undersøgt samarbejdet mellem folkeskole og folkekirken med særlig henblik på en vurdering af de folkekirkelig skoletjenesters anvendelse og betydning i undervisningen. Det har resulteret i evalueringsrapporten "Selvom man tror på noget andet kan man godt være et sødt menneske". Find rapporten og mediernes omtale af den her